Bez kategorii

Koparki wjechały!

2 kwietnia 2019 roku to historyczna data w dziejach warszawskiej Legii! Właśnie tego dnia o godz. 8:00 na terenach w gminie Grodzisk Mazowiecki pojawiła się pierwsza koparka. Budowa Legia Training Center została oficjalnie rozpoczęta! Koniec prac nad centrum treningowym, a także relokację zawodników zespołów seniorskich oraz najstarszych roczników Akademii 14-krotnego mistrza Polski przewidziano na czerwiec 2020 roku.

Więcej informacji o Legia Training Center znajdziecie TUTAJ.

Bez kategorii

The construction of Legia Training Center starts now!

Legia Warsaw has completed the process of collecting funding for the creation of the most innovative football training center in Poland. The construction works to build Legia Training Center in the Grodzisk Mazowiecki county will start at the beginning of April. Akademia Piłkarska Legii (APL) is a special purpose company responsible for the creation of the center. On Tuesday, March 26, APL officially handed the construction site over to the general contractor (PORR). The launch of the center is planned for June 2020. The value of the project is 80 mln zloty, 11 mln zloty of which came from a grant from the Ministry of Sport and Tourism. The remaining funds come from Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), the Ministry of Development and Legia’s own budget.

  • The construction of Legia Training Center begins at the beginning of April 2019
  • The value of investment: 80 mln PLN (grants from the Ministry of Sport and Tourism and the Ministry of Development, funds from Bank Gospodarstwa Krajowego, Legia Warsaw’s own contribution)
  • Legia Training Center will be the most modern football training center in Poland with 6 pitches (5 with a natural surface and one with an artificial surface – covered with a pneumatic hall for the autumn and winter periods)
  • The end of construction and the beginning of relocation are planned for June 2020
  • The construction of Legia Training Center opens up new opportunities for sponsorship cooperation (among others naming rights of Legia Training Center)

“The construction of Legia Training Center stands as a foundation of Legia’s strategy. Our goal is not only to strengthen the position of the best club in Poland, but also to consistently build the position of Legia in Europe and join Europe’s elite football clubs. As a result of Legia Training Center we would like to create players who will eventually play in the first team of Legia and other Ekstraklasa clubs, as well as in the leading European clubs. In order to achieve this, we need an infrastructure that will allow us to attract and develop the greatest talents in Poland and Central Europe. We will also take advantage of the best training experience and knowledge, as well as create and develop new technologies at LegiaLab,” said Dariusz Mioduski, president and owner of Legia. „The creation of such a training center that will also serve as a second home to Legia has been my dream and one of the priorities for the last 5 years. I would like to thank everyone who contributed to the fact that I can say today: We are building Legia Training Center!” he added.

Legia has undergone a long administrative and investment process that included signing a contract with the Grodzisk Mazowiecki Commune, where Legia Training Center will be based. During the last few years, Legia has received grants from the Ministry of Sport and Tourism and the Ministry of Development, chose a contract engineer (Tremend) and a general contractor (PORR), and most recently, it has signed a loan agreement with Bank Gospodarstwa Krajowego.

„A state-of-the-art facility is being created not just for Poland but for the whole region. The greatest Polish and foreign talents will join the Academy at Legia Training Center,” said Tomasz Zahorski, proxy of Legia’s board and CEO of the special-purpose company Akademia Piłkarska Legii (APL), which supervises the project.

„The construction of Legia Training Center means a massive change when it comes to the way Legia’s sports department works and it is a great opportunity to develop the entire club further. All of the club’s main departments will be relocated to the Center, based 30 km from our stadium: the first team, sports director, scouting department, sports administration, the second team and U15-U18 Academy teams.

Moreover, LegiaLab, a special unit dedicated to research and development, will also be moved there. The only departments that will stay at Łazienkowska 3 in Warsaw are the commercial and administrative parts of the club as well as the youngest teams of the Academy. This modern training center also opens up opportunities for us to sell the name of the Center, as it happens in many European clubs,” added Tomasz Zahorski.

Before accepting the final project of Legia Training Center, the representatives of Legia visited around 30 training facilities around Europe (including Real Madrid, FC Barcelona, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Red Bull Leipzig, Anderlecht Brussels, Ajax Amsterdam, Feyenoord Rotterdam, Sporting Lisbon, FC Porto, Arsenal London, Tottenham London and Chelsea London). In total, Legia analyzed about 80 technical designs.

The architectural concept of the Center was prepared by the Polish studio LAP Studio in cooperation with Estudio Lamela, an international architectural office, which is the author of, among others, project of the Real Madrid training center in Spain – one of the most modern and well-known implementations of this type in Europe.

The Legia Training Center will include, among others:

• First team zone:

✓ locker rooms
✓ fitness
✓ training surfaces
✓ recreation area – player’s lounge
✓ conference rooms
✓ medical offices
✓ hotel with 24 rooms with a 4-star standard

• Football Academy:

✓ locker rooms
✓ fitness
✓ training surfaces
✓ classrooms
✓ dormitory for players aged 13-18 (over 60 beds)
✓ the Center will host the U15-U18 teams and Legia B Team

• Offices of the sports division and other club departments
• LegiaLab Research and Development Center
• Surfaces for sports start-ups
• Recreational infrastructure open for the local residents to promote an active, healthy lifestyle

Throughout the process of financing Legia Training Center, Bank Gospodarstwa Krajowego was advised by the CMS law company, while the Crido Legal law firm advised the company of Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o that is responsible for the project. The financial adviser of Akademia Piłkarska Legii was Jan Dziekański Corporate & Project Finance Advisory.

The design of the Center was prepared by LAP Studio. The general contractor of the investment is PORR S.A. and PORR BAU GmbH, and Tremend Sp. z o.o. is the contract engineer.

Bez kategorii

Rusza budowa Legia Training Center!

Legia Warszawa zakończyła proces pozyskiwania finansowania na stworzenie najnowocześniejszego piłkarskiego kompleksu treningowo-szkoleniowego w Polsce i na początku kwietnia rozpocznie budowę Legia Training Center w gminie Grodzisk Mazowiecki. Za realizację ośrodka treningowego wraz z centrum badawczo-rozwojowym odpowiedzialna jest spółka celowa Akademia Piłkarska Legii (APL), która we wtorek 26 marca formalnie przekazała plac budowy generalnemu wykonawcy (PORR). Oddanie ośrodka do użytku planowane jest na czerwiec 2020 roku. Wartość projektu to 80 mln zł, z czego 11 mln zł Legia otrzymała w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe środki to finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), dotacja z Ministerstwa Rozwoju (na Centrum Badawczo-Rozwojowe LegiaLab) oraz wkład własny inwestora.

• Na początku kwietnia 2019 r. rusza budowa Legia Training Center
• Wartość inwestycji: 80 mln zł (dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Rozwoju, finansowanie dłużne z BGK oraz środki własne Legii Warszawa)
• Legia Training Center będzie najnowocześniejszym ośrodkiem szkoleniowo-treningowym w Polsce z 6 boiskami (5 z nawierzchnią naturalną i jedno ze sztuczną nawierzchnią – przykryte halą pneumatyczną na okres jesienno-zimowy)
• Koniec budowy i początek relokacji planowane są na czerwiec 2020 r.
• Budowa Legia Training Center otwiera nowe możliwości współpracy sponsorskiej (m.in. naming rights Ośrodka)

„Budowa ośrodka Legia Training Center to fundament strategii rozwoju Legii. Naszym celem jest nie tylko umacniać się na pozycji najlepszego klubu w Polsce, ale także konsekwentnie budować pozycję Legii w Europie i dołączyć do europejskiej elity klubów piłkarskich. Chcemy szkolić zawodników, którzy docelowo będą grać w pierwszej drużynie Legii i innych klubów Ekstraklasy, a także w czołowych klubach europejskich. Aby to osiągnąć musimy mieć infrastrukturę, która pozwoli przyciągać i rozwijać największe talenty z Polski i regionu. Będziemy też korzystać z najlepszych doświadczeń i wiedzy trenerskiej, a także tworzyć i rozwijać nowe technologie w LegiaLab” – mówi Dariusz Mioduski, prezes i właściciel Legii. „Stworzenie ośrodka, który będzie drugim domem Legii, było moim marzeniem i jednym z priorytetów od 5 lat. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że mogę dzisiaj powiedzieć – budujemy!” – dodał.

Legia przeszła długą drogę administracyjną i proces inwestycyjny uzyskując wszelkie pozwolenia, w tym podpisała porozumienie z Gminą Grodzisk Mazowiecki, gdzie swoją siedzibę będzie miał Ośrodek, otrzymała dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki i Ministerstwa Rozwoju, wybrała inżyniera kontraktu (Tremend), oraz generalnego wykonawcę (PORR), a w ostatnich dniach podpisała umowę kredytową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

„Powstaje najnowocześniejszy obiekt w Polsce i w całym regionie. Do Legia Training Center będą trafiać najlepsze talenty z Polski i zagranicy” – mówi Tomasz Zahorski, pełnomocnik zarządu Legii i prezes spółki celowej Akademia Piłkarska Legii (APL), która realizuje projekt.

„Budowa Ośrodka oznacza ogromną zmianę jeśli chodzi o sposób pracy działu sportu w Legii i wielką szansę na rozwój całego klubu. Do budynków i na boiska w Ośrodku w gminie Grodzisk Mazowiecki, 30 km od naszego stadionu, przeniesie się pierwszy zespół, dyrektor sportowy, dział skautingu, administracja sportowa, druga drużyna i najstarsze zespoły Akademii, a także nasza komórka badawczo-rozwojowa LegiaLab. Z kolei w biurach na stadionie przy ul. Łazienkowskiej zostanie część komercyjna i administracyjna klubu oraz najmłodsze drużyny Akademii. Nowoczesne centrum treningowe otwiera również dla nas możliwości sprzedaży nazwy Ośrodka, tak jak to się dzieje w wielu klubach europejskich” – dodaje Tomasz Zahorski.

Przed stworzeniem ostatecznego projektu Ośrodka przedstawiciele Legii wizytowali ok. 30 obiektów treningowych w całej Europie (m.in. Realu Madryt, FC Barcelony, Borussii Dortmund, Bayernu Monachium, Red Bulla Lipsk, Anderlechtu Bruksela, Ajaxu Amsterdam, Feyenoordu Rotterdam, Sportingu Lizbona, FC Porto, Arsenalu Londyn, Tottenhamu Londyn i Chelsea Londyn). Łącznie przeanalizowano projekty techniczne około 80 ośrodków. Koncepcja architektoniczna Ośrodka została przygotowana przez polską pracownię LAP Studio we współpracy z Estudio Lamela, międzynarodowym biurem architektonicznym, które jest autorem m.in. projektu ośrodka treningowego Realu Madryt w Hiszpanii – jednego z najnowocześniejszych i najbardziej znanych realizacji tego typu na terenie Europy.

W skład Legia Training Center wchodzić będzie m.in.:

• Strefa pierwszej drużyny:
– szatnie
– siłownia
– powierzchnie treningowe
– strefa wypoczynku – player’s lounge
– sale konferencyjne
– gabinety medyczne i lekarskie
– część hotelowa z 24 pokojami o standardzie 4 gwiazdkowym


• Akademia Piłkarska:
– szatnie,
– siłownia
– powierzchnie treningowe
– sale lekcyjne
– bursa dla zawodników w wieku 13-18 lat (ponad 60 miejsc pobytowych).
– W Ośrodku odbywać się będą zajęcia drużyn w kategorii U15-U18 i Legii II
• Biura pionu sportowego i innych działów klubu
• Centrum Badawczo – Rozwojowe LegiaLab
• Powierzchnie dla start-upów sportowych
• Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców, która będzie popularyzowała aktywny, zdrowy tryb życia.

W procesie finansowania Legia Training Center Bankowi Gospodarstwa Krajowego doradzała kancelaria CMS, a kancelaria Crido Legal spółce celowej Akademia Piłkarska Legii Sp. z o.o. realizującej inwestycję. Doradcą finansowym legijnej spółki była firma Jan Dziekański Corporate & Project Finance Advisory.

Projekt Ośrodka przygotowała pracownia LAP Studio. Generalnym wykonawcą inwestycji jest PORR S.A. i PORR BAU GmbH, a inżynierem kontraktu firma Tremend Sp. z o.o.